Dil Nedir?

Dil Nedir?

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:06

Dil konusu,bugüne değin pek çok bilim adamını toplum bilimcileri ve özellikle son yıllarda dilbilimcileri düşündüren bir konu olmuştur.İnsan /Toplum/Kültür ve Eğitim bağıntısı içinde kurucu ve örgüleyici bir öğe olarak nitelenen dilin yapısal görünümünün çok karışık olduğu bilinmektedir. Bu nedenle dil konusunu ele alanlar ona çeşitli yönlerden yaklaşmışlardır.Dil nedir sorusuna cevap arayanlar da aynı çeşitliliği ortaya koymuşlardır.Aşağıda dil tanımlarından birkaç örnek verilmiştir.

-Dil ,insanlar arasında bir iletişim aracıdır(Roucek,1968)

-Dil,bireyleri arasında anlaşmayı sağlayan toplumsal bir sistemdir(Dilaçar,1968)

-Dil,anlamlar ve ses dizileri arasında ilişki kuran bir ilkeler takımıdır(Langacker,1972)